• Po intensywnych pracach projektowych udało się firmie Junghans jako pierwszemu na świecie producentowi wykonać kolejny ważny krok w rozwoju technologii radiowej. Bezproblemowy zegarek, który energię pobiera ze słońca i dzięki radiowemu sygnałowi zawsze wskazuje prawidłowy czas.

    Wiosną roku 1992 inżynier firmy Junghans Wolfgang Ganter zaprezentował wprawionej w zdumienie prasie prototypy, w styczniu 1993 zegarek był gotowy do produkcji seryjnej. Prezes firmy Wolfgang Fritz mówi o złotych czasach dla firmy Junghans, kamieniu milowym dla rozwoju zegarków. W roku 1995 następuje integracja anteny w ceramicznej kopercie, Mega Solar Ceramic ze swoją odporną na zarysowania kopertą jest uważany za nonplusultra: zegarek, który „działa wiecznie i zawsze punktualnie”.

  • 1993

    Fantastyczny zegarek