Nota prawna

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co.KG

Geißhaldenstrasse 49
D-78713 SCHRAMBERG
Telefon: +49 (0) 74 22 / 18-0
Telefax: +49 (0) 74 22 / 18-665
E-Mail: info@junghans.de

Reprezentowana przez osobiście odpowiadającego wspólnika Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG: Schramberger Uhrenfabrik GmbH reprezentowana przez partnera zarządzającego Hannes Steim.

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Stuttgarcie - HRB 728838
Nr ident. podatkowej DE263062081
Nr podatn. 15045/16704 Urząd Finansowy Rottweil
  

Odpowiedzialność za treści

Treści naszych stron internetowych zostały stworzone z największą starannością. Nie ponosimy jednakże odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność treści. Jako oferent usług jesteśmy zgodnie z § 7 ust. 1 TMG odpowiedzialni za własne treści zamieszczone na tych stronach zgodnie z przepisami ogólnymi. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako oferent usług nie jesteśmy jednakże zobowiązani do monitorowania przekazanych lub zapisanych informacji obcych lub do badania okoliczności, które wskazywałyby na czynność niezgodną z prawem. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystana informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Tego rodzaju odpowiedzialność jest możliwa jednak dopiero od momentu uzyskania informacji o konkretnym naruszeniu prawa. Po uzyskaniu informacji o odpowiednich naruszeniach prawa treści te zostaną przez nas natychmiast usunięte.

 

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych stron trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za te treści obce. Za treści powiązanych linkami stron odpowiedzialność zawsze ponosi dany oferent lub administrator stron. Połączone linkami strony w momencie tworzenia linków zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W momencie tworzenia linków treści niezgodne z prawem nie występowały. Ciągła kontrola treści połączonych linkami stron jest jednakże bez konkretnych zarzutów naruszenia prawa niemożliwa. Po uzyskaniu informacji odnośnie naruszenia prawa linki te zostaną przez nas natychmiast usunięte.

 

Prawo autorskie

Treści utworzone przez administratora strony oraz dzieła przedstawione na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga uzyskania pisemnej zgody autora lub wykonawcy. Pobieranie i sporządzanie kopii tej strony jest dozwolone tylko dla celów prywatnych, nie komercyjnych. W przypadku, gdy treści zamieszczone na tej stronie nie zostały sporządzone przez administratora, przestrzegane będą prawa autorskie stron trzecich. W szczególności treści stron trzecich zostaną oznaczone jako takie. Jeżeli pomimo to zauważą Państwo naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Po uzyskaniu informacji odnośnie naruszenia prawa linki te zostaną przez nas natychmiast usunięte.