Deklaracja dotycząca ochrony danych

1. Określenie celu i odpowiedzialna jednostka

1.1. Niniejsza deklaracja odnośnie ochrony danych objaśnia rodzaj, zakres oraz cel gromadzenia i wykorzystywania danych oraz wykorzystywania cookies w zakresie naszej strony internetowej i naszych ofert online.

Oferent / jednostka odpowiedzialna za ochronę danych:

Firma Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
Prezes: Matthias Stotz
Adres Geißhaldenstraße 49
Telefon 0742218100
e-mail info@junghans.de

1.2. Podstawę prawną ochrony danych osobowych można znaleźć w europejskim rozporządzeniu odnośnie ochrony danych (EU-DSGVO), w federalnej ustawie o ochronie danych (BDSG-neu) oraz w ustawie telemedialnej (TMG).

2. Podstawowe informacje odnośnie przetwarzania danych

2.1. Gromadzimy, przetwarzany i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z obowiązującymi postanowieniami odnośnie ochrony danych. Oznacza to, że dane użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie w przypadku występowania konieczności prawnej lub zgody.

2.2. Stosujemy umowne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że przepisy o ochronie danych osobowych będą przestrzegane oraz że przetwarzane przez nas dane będą zabezpieczone przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych.

Gromadzone dane: Pliki rejestru serwera:

 • Adres IP kontaktującego się komputera (maksymalnie przez 7 dni)
 • System operacyjny kontaktującego się komputera
 • Typ i wersja przeglądarki kontaktującego się komputera
 • Nazwa przywoływanego adresu docelowego (URL) i pliku
 • Data i godzina przywołania
 • Przesyłana ilość danych
 • Kierujący URL (Referrer)

Google Analytics rejestruje standardowo:

  • Rodzaj odwiedzających: Tutaj narzędzie gromadzi dane odnośnie regionalnego pochodzenia oraz stosowanych systemów operacyjnych i urządzeń końcowych, za pomocą których uzyskuje się dostęp do strony internetowej.
   • Język
   • Kraj
   • Miasto
   • System:
    - Przeglądarka
    - System operacyjny
    - Dostawca internetu
   • Tel. komórkowy:
    - Tel. komórkowy
    - System operacyjny
    - Dostawca internetu
    - Rozdzielczość ekranu
   • Pochodzenie ruchu: W tym segmencie Google Analytics zapisuje odsyłające strony internetowe i dostarcza informacji, z jakich sieci społecznościowych pochodzą odwiedzający. Po połączeniu konta AdWords z kontem Analytics można również importować dane z programu reklamowego.
   • Traffic-Channel:
    - Direct
    - Organic Search
    - Referral
    - Social
  • Zachowanie użytkownika na stronie internetowej: W tej kategorii Google Analytics rejestruje oprócz stron docelowych, ścieżek klikania również wskaźnik odrzuceń i czas przebywania na poszczególnych podstronach.
   • Ilość chwilowo aktywnych użytkowników
   • Ilość nowych / powracających użytkowników
   • Średni czas sesji
   • Średni czas przebywania na podstronie
   • Wskaźnik odrzuceń
   • Ilość sesji na użytkownika
   • Aktywność użytkownika
   • Analiza kohortowa
   • Sesje wg urządzenia:
    - Urządzenie biurkowe
    - Urządzenie mobilne
    - Tablet

3. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

3.1. Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane do następujących celów:

   • Realizacja naszych usług serwisowych i usług dla użytkowników.
   • Gwarancja efektywnego serwisu klienta. W momencie kontaktu z nami dane są zapisywane celem przetwarzania zapytania oraz na wypadek dodatkowych pytań.
   • Wysyłanie biuletynów lub innych materiałów reklamowych pod warunkiem, że odbiorca wyraził na to odpowiednią zgodę.

3.2. Dane przekazujemy stronom trzecim wówczas, gdy jest to niezbędne dla realizacji usług lub dla celów rozliczeniowych lub do innych celów związanych ze spełnieniem naszych zobowiązań umownych względem użytkowników.

Aby można było wyświetlić strony w Państwa przeglądarce, konieczne jest przetworzenie adresu IP używanego przez Państwa urządzenia końcowego.

Dane są ponadto wykorzystywane również do tego, aby można było odnaleźć i usunąć błędy znajdujące się na stronach internetowych. W razie konieczności gromadzone są inne, porównywalne z powyższymi danymi informacje do celów obrony przed atakami na nasze systemy IT w ramach zapewnienia naszych interesów.

4. Wysyłanie informacji przez e-mail i biuletyn

4.1. Wysyłanie informacji e-mail zawierających informacje reklamowe o nas i naszych usługach odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą odbiorcy. Użytkownicy mogą w każdej chwili odwołać zgodę na wysyłanie wiadomości e-mail.

4.2. Jeżeli chcą Państwo otrzymywać biuletyn, potrzebujemy od Państwa ważny adres e-mail oraz informacje, które umożliwią nam sprawdzenie, że są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail wzgl. że jego właściciel wyraził zgodę na odbiór biuletynu. Inne dane nie będą gromadzone. Dane te są wykorzystywane tylko do wysyłania biuletynów i nie zostaną przekazane stronom trzecim.

4.3. Przed wysłaniem biuletynu właścicielowi adresu e-mail wysyłana jest wiadomość z potwierdzeniem, w której musi on potwierdzić prenumeratę biuletynu. Niepotwierdzone prenumeraty zostaną automatycznie usunięte najpóźniej w ciągu czterech tygodni. Wysyłka wiadomości z potwierdzeniem może nie nastąpić w przypadku, gdy adres e-mail został wcześniej potwierdzony.

4.4. Zgoda na zapis danych, adresu e-mail oraz na ich wykorzystywanie do wysyłania biuletynów może zostać odwołana w każdej chwili.

4.5. W ramach rejestracji zapisujemy moment rejestracji oraz potwierdzenia oraz adres IP użytkownika. Jesteśmy ustawowo zobowiązani do zaprotokołowania rejestracji celem prawidłowej możliwości udowodnienia rejestracji.

5. Gromadzenie danych dostępowych

5.1. Gromadzimy dane dotyczące każdego dostępu do serwera, na którym znajduje się oferta (tzw. pliki rejestru serwera). Do danych dostępowych należą nazwa przywoływanej strony internetowej, plik, data i godzina przywołania, przesyłana ilość danych, zgłoszenie udanego przywołania, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, Referrer URL (odwiedzana wcześniej strona), adres IP oraz dostawca.

5.2. Wykorzystujemy dane protokołu bez przyporządkowania do osoby użytkownika lub innego utworzenia profilu zgodnie z postanowieniami prawnymi tylko dla analizy statystycznej do celu eksploatacji, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Zastrzegamy sobie jednakże prawo do późniejszego sprawdzenia danych protokołu, jeżeli ze względu na występujące przesłanki występuje uzasadnione podejrzenie nieupoważnionego wykorzystania.

6. Cookies oraz pomiar zasięgu

6.1. Cookies są to informacje, które są przesyłane przez nasz serwer www lub przez serwery www stron trzecich do przeglądarki internetowej użytkownika i są tam zapisywane do późniejszego przywołania. Użytkownicy są informowani w ramach niniejszej deklaracji odnośnie ochrony danych o użyciu cookies w ramach pseudonimowego pomiaru zasięgu.

6.2. Przeglądanie naszej strony internetowej jest możliwe również z wyłączeniem cookies. Jeżeli użytkownicy nie życzą sobie zapisywania cookies na swoim komputerze, zostaną poproszeni o dezaktywowanie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych swojej przeglądarki. Zapisane cookies mogą zostać usunięte w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie cookies może prowadzić do ograniczenia funkcjonowania niniejszej oferty.

7. Pomiar zasięgu: Google Analytics

7.1. Stosujemy Google Analytics, usługę do analizy sieci Google Inc. („Google“). Google wykorzystuje cookies, pliki tekstowe zapisane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania z naszej oferty online. Informacje tworzone przez plik cookie związane z użytkowaniem tej strony internetowej przez użytkowników są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane.

7.2. Google będzie wykorzystywać te informacje na nasze zlecenie do analizy korzystania ze strony internetowej, celem zestawienia raportów odnośnie aktywności w sieci dla administratorów stron internetowych oraz celem realizacji innych usług związanych z korzystaniem z internetu.

7.3. Wykorzystujemy Google Analytics tylko z uaktywnioną funkcją anonimowego IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych umową Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam jest skracany.

7.4. Przekazywany przez przeglądarkę użytkownika adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojego oprogramowania przeglądarki; użytkownicy mogą ponadto zapobiec rejestracji wytwarzanych przez cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej danych przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

7.5. Alternatywnie do dodatku do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych proszę kliknąć ten link, aby zapobiec w przyszłości rejestracji przez Google Analytics w obrębie tej strony internetowej (Opt Out funkcjonuje tylko w przeglądarce i tylko dla tej domeny). Cookie Opt Out zostanie zapisany na Państwa urządzeniu. Po usunięciu cookies w tej przeglądarce należy ponownie kliknąć w ten link.

8. Informacja, odwołanie, zmiany, uprawnienia i aktualizacje

8.1. Użytkownicy są upoważnieni do nieodpłatnego uzyskania na żądanie informacji odnośnie danych osobowych, które są przez nas rejestrowane. Dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej.

8.2. Dodatkowo użytkownicy mają prawo do skorygowania nieprawidłowych danych, cofnięcia zgody, zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli względem nich nie występuje ustawowy obowiązek przechowywania.

9. Zmiany deklaracji o ochronie danych

9.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany deklaracji o ochronie danych celem jej dostosowania do zmienionej sytuacji prawnej lub zmienionej usługi oraz do dopasowania do przetwarzania danych.

9.2. Użytkownicy są proszeni o regularne informowanie się odnośnie ich treści.

10. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Zgodnie z § 38 BDSG-neu wyznaczyliśmy pełnomocnika ds. ochrony danych:

WENZA Deutschland AG
Osoba odpowiedzialna: pan Kent Schwirz
Beim Alten Gaswerk 5
22761 Hamburg
Kontakt: www.wenza.de
e-mail: datenschutz(at)wenza.de

11. Faceboook-Pixel

Z pomocą Facebook-Pixel, Facebook jest z jednej strony w stanie określić odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową dla prezentacji reklam (tzw. „Facebook Ads”). W związku z tym wykorzystujemy Facebook-Pixel do wyświetlania włączonych przez nas Facebook Ads tylko takim użytkownikom Facebook oraz w ramach usług partnerów współpracujących z Facebook (tzw. „Audience Network”) https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ), którzy wykazali również zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy mają pewne cechy charakterystyczne (np. są zainteresowani pewnymi tematami lub produktami, które są widoczne na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy poprzez Facebooka (tzw. „Custom Audiences”). Za pomocą Facebook Pixels chcemy również zapewnić, aby nasze reklamy na Facebooku odpowiadały potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie były irytujące. Facebook Pixels umożliwia nam również śledzenie skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych poprzez sprawdzenie, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu w reklamę na Facebooku (tzw. „pomiar konwersji” ).

   • Typy przetwarzanych danych Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu), dane meta/komunikacji (np. informacje o urządzeniach, adresy IP), dane dotyczące lokalizacji (dane wskazujące lokalizację urządzenia końcowego użytkownika końcowego).
   • Osoby, których to dotyczy: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online).
   • Cele przetwarzaniaŚledzenie (np. profilowanie zainteresowań/zachowań, stosowanie plików cookie), remarketing, ocena działań użytkowników, marketing oparty na zainteresowaniach i behawioralny, profilowanie (tworzenie profili użytkowników), pomiar konwersji (pomiar skuteczności środków marketingowych), tworzenie grup docelowych (określanie grup docelowych istotnych z punktu widzenia marketingu lub innych wyników treści), śledzenie urządzeń (przetwarzanie danych użytkowników do celów marketingowych za pomocą różnych urządzeń).
   • Środki bezpieczeństwa: Maskowanie IP (pseudonimizacja adresu IP)..
   • Podstawy prawne: Zgoda (art. 6 ust. 1 punkt 1 lit. a DSGVO), uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 punkt 1 lit. f. DSGVO).
   • Możliwość sprzeciwu (opt-out): Odsyłamy do informacji o ochronie danych osobowych poszczególnych oferentów i możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec nich (tzw. „opt-out”). Jeśli nie określono żadnej wyraźnej opcji rezygnacji, możliwe jest wyłączenie plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Może to jednak ograniczać funkcje naszej oferty online. Dlatego zalecamy następujące dodatkowe opcje opt-out, które są oferowane w skrócie dla każdego obszaru: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Obszar krzyżowy: http://optout.aboutads.info.

Stosowane usługi i oferenci: