Często zadawane pytania przez klientów odnośnie zegarków radiowych

 

Junghans MEGA działa również bez odbioru radiowego z dużą precyzją w trybie kwarcowym. Posiada on w trybie kwarcowym maksymalną odchyłkę wynoszącą +/- 8 sekund rocznie.

W krajach, w których Junghans MEGA nie może się automatycznie zsynchronizować (ponieważ nie ma tam sygnału radiowego), poprzez ustawienie stref można z sekundową dokładnością ustawić aktualną godzinę, data jest zawsze aktualna, ponieważ Junghans MEGA jest wyposażony w kalendarz wieczny. Zegarek będzie dalej działał z dużą precyzją w trybie kwarcowym.

Junghans MEGA jest w stanie odbierać 5 różnych sygnałów czasu, znajdują się one w Ameryce Północnej w Kolorado (USA), dla Europy w Mainflingen (Niemcy), dla Anglii w Anthorn, Cumbria (Wielka Brytania), dla Japonii na górze Ohtakadoya oraz na górze Hagane (Japonia). Zegarek odbiera w nocy o godzinie 2 lub 3 sygnał czasu, po czym ustawia się całkowicie automatycznie na czas obowiązujący w danym kraju. W USA i w Wielkiej Brytanii Junghans MEGA zachowuje ustawienie stref czasowych. Dzięki zintegrowanemu modułowi kwarcowemu Junghans MEGA działa również bez odbioru radiowego z dużą precyzją w trybie kwarcowym.

Nadajnik sygnału czasu

W przypadku Junghans MEGA jest możliwość ustawienia godziny tak, jak w przypadku zegarka kwarcowego za pomocą koronki we wszystkich aktualnych strefach czasowych, nie tracąc sekundowej precyzji. Nawet tam, gdzie sygnał radiowy jest niedostępny, czas można ustawić ręcznie poprzez tryb kwarcowy lub zsynchronizować go za pomocą aplikacji. Junghans MEGA App będzie dostępna od dnia 01.10.2018 w Android i iOS App Store.

Jako kolejna opcja, godzinę można ustawić poprzez ustawienie stref czasowych.

Ustawianie w krokach godzinowych:

 • Pociągnąć koronkę do pozycji C.
 • Sekundnik pokazuje podczas tego procesu ustawioną przez Państwa godzinę AM/ PM godzinę na podstawie skali minutowej od 0 do 23.
 • Obrócić koronkę zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wskazówki godzinowa i minutowa poruszają się odpowiednio do Państwa ustawień.
 • Data jest dopasowywana automatycznie do Państwa ustawienia.
 • Aby zakończyć proces należy nacisnąć ponownie koronkę w pozycji A.

Ustawienie wszystkich znanych stref czasowych: (Patrz tabela US)

 • Pociągnąć koronkę do pozycji B.
 • Sekundnik pokazuje podczas tego procesu ustawioną przez Państwa godzinę AM/ PM na podstawie skali minutowej 0 do 23.
 • Obrócić koronkę zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wskazówki godzinowa i minutowa poruszają się odpowiednio do Państwa ustawień. Każda strefa czasowa odpowiada jednemu skokowemu obrotowi koronki. Strefy czasowe pomiędzy pełnymi godzinami nie są pokazywane przez sekundnik, lecz są przełączane wewnętrznie.
 • Data jest dopasowywana automatycznie do Państwa ustawień.
 • Aby zakończyć proces należy nacisnąć ponownie koronkę w pozycji A.
 • Każda strefa czasowa odpowiada jednemu obrotowi koronki

Jeżeli zegarek nie pokazuje prawidłowej godziny (np. po uderzeniu), należy przeprowadzić opisaną w 1 kroku manualną synchronizację (naciskając przycisk przez 3 sekundy). Jeżeli odbiór radiowy jest niemożliwy, zegarek można ustawić za pomocą koronki. (Patrz wyżej, ustawienia w krokach godzinowych lub ustawienie strefy czasowej).
Gdy zegarek został np. uderzony lub narażony na działanie pól magnetycznych, technologia ICT (Intelligent Time Correction) automatycznie skoryguje ustawienie wskazówek. Ten mechanizm zaprojektowany przez firmę Junghans porównuje 1440 razy dziennie pozycję sekundnika z ostatnia odebraną informacją o czasie i w razie konieczności przeprowadza korektę. Wskazówka godzinowa i minutowa są porównywane i w razie konieczności korygowane raz dziennie, a data raz w miesiącu.

Junghans MEGA ustawia się w zakresie następujących nadajników:
DCF77 - Mainflingen (Niemcy) dla Europy
MSF - Anthorn, Cumbria (Wielka Brytania)
JJY40 - na górze Ohtakadoya (Japonia)
JJY60 - na górze Hagane (Japonia)
WWVB - Kolorado (USA) dla Ameryki Północnej

Zegarek odbiera w nocy o godzinie 2 lub 3 sygnał czasu i synchronizuje się automatycznie na czas w danym kraju. W obszarze nadawania w USA i w Wielkiej Brytanii zegarek zachowuje ustawioną strefę czasową. Poza obszarami nadajników Junghans Mega działa ze względu na zintegrowany tryb kwarcowy również bez odbioru radiowego jak bardzo precyzyjny zegar kwarcowy i z wiecznym kalendarzem.

Nadajnik sygnału czasu

Czas pracy baterii Junghans MEGA wynosi przy prawidłowym użytkowaniu około 2 lat.

Dzięki technologii ITC (Intelligent Time Correction) pozycja sekundnika jest porównywana 1440 razy dziennie z ostatnio otrzymaną informacją o czasie, a w razie konieczności następuje jej korekta. Dzięki tej technologii zegarek działa z sekundową dokładnością. Również w przypadku manualnej korekty strefy czasowej lub godziny precyzja sekundy nie zostaje utracona.

Technologia radiowa oferuje precyzyjną informację o czasie, bazującą na międzynarodowym czasie atomowym (TAI). Na całym świecie przyczynia się do tego 60 różnych instytucji czasowych z ponad 260 zegarami czasowymi. Dane są zestrajane w Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) w Sèvres obok Paryża, Francja. BIPM stanowi podstawę międzynarodowego czasu atomowego i go publikuje. Dzięki temu czas radiowy jest najbardziej precyzyjnym czasem na świecie. (Uwaga: nawet bardziej precyzyjny, niż GPS, a również znacznie bardziej energooszczędny.)

Junghans MEGA odbiera sygnał czasu z następujących nadajników:
DCF77 - Mainflingen (Niemcy) dla Europy,
MSF - Anthorn, Cumbria (Wielka Brytania),
JJY40 - na górze Ohtakadoya (Japonia),
JJY60 - na górze Hagane (Japonia),
WWVB - Kolorado (USA) dla Ameryki Północnej.

Nadajnik sygnału czasu

Datę Junghans Mega ustawia się poprzez synchronizację oraz Wieczny kalendarz w sposób całkowicie automatyczny. W trybie kwarcowym datę zegarka należy skorygować raz ręcznie w roku 2400, po czym będzie ją ponownie prawidłowo wskazywać przez 400 lat.

W przypadku przestawienia zegarka należy za pomocą koronki ustawić godzinę w krokach godzinowych, tak samo, jak w przypadku zegarka kwarcowego, lub za pomocą funkcji reset w następujący sposób:

Proszę zwracać uwagę, aby w pobliżu zegarka nie było żadnych elektronicznych źródeł zakłóceń. Pociągnąć koronkę w pozycję C i nacisnąć przycisk dłużej, niż 16 sekund. Na początku sekundnik przesuwa się na krótko do tyłu, a następnie do przodu. Wskazówki sekundowa, minutowa i godzinowa przemieszczają się w ciągu ok. 16 sekund do pozycji na godzinie 12. Data obraca się do pozycji „1”. Proszę ponownie nacisnąć koronkę do pozycji A, odbiornik rozpocznie synchronizację czasu przez maksymalnie 30 minut. W przypadku niezakłóconego odbioru zegarek automatycznie ustawia się na aktualny czas. Jeżeli prawidłowy odbiór był niemożliwy, proszę wykonać manualną synchronizację czasu (nacisnąć przycisk ponad 3 sekundy – rozdział 8) lub ustawić Junghans MEGA na tryb kwarcowy (rozdział 9) lub od 01.10.2018 poprzez aplikację Junghans MEGA dostępną w Android lub iOS App Store.

Ustawić zegarek poprzez kroki godzinowe w następujący sposób:

 • Pociągnąć koronkę do pozycji C
 • Sekundnik pokazuje podczas tego procesu ustawioną przez Państwa godzinę AM/ PM godzinę na podstawie skali minutowej od 0 do 23.
 • Obrócić koronkę zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wskazówki godzinowa i minutowa poruszają się odpowiednio do Państwa ustawień.
 • Data jest dopasowywana automatycznie do Państwa ustawień.
 • Aby zakończyć proces należy nacisnąć ponownie koronkę w pozycji A.

W pełni automatyczna synchronizacja czasu odbywa się (przy odbiorze radiowym) w nocy o godzinie 2 lub 3.

Junghans MEGA nie emituje żadnego promieniowania, ponieważ zegarek tylko odbiera sygnały, a nie wysyła.

Junghans MEGA można nosić również w nocy wzgl. podczas snu. Jednakże dla synchronizacji czasu korzystniejsze jest, gdy zegarek się nei porusza i gdy znajduje się w miejscu o dobrych warunkach odbioru (okno).

Mechanizmy zegarków radiowych Junghans są projektowane i wytwarzane w zakładzie w Schrambergu. Od chwili wprowadzenia pierwszego radiowego zegarka naręcznego, MEGA 1 w roku 1990 technologia przez cały czas jest rozwijana. Ta wiedza znajduje odzwierciedlenie w jakości naszych zegarków.

W roku 1861 Erhard Junghans założył przedsiębiorstwo w Schrambergu w Schwarzwaldzie, w południowo-zachodnich Niemczech / Badenia-Wirtembergia.
Również dziś fabryka zegarków Junghans jest związana z historyczną lokalizacją w Schrambergu i tam właśnie posiada swoją siedzibę.

Zegarek radiowy jest zegarkiem kwarcowym, który jest w stanie odbierać z nadajnika czasu sygnał czasu drogą radiową i za jego pomocą regulować wewnętrzny zegar kwarcowy.
Zaleta zegarka radiowego jest taka, że wyświetlany jest zawsze bardzo precyzyjny czas, a regulacja ręczna nie jest konieczna. Przestawianie pomiędzy normalnym czasem strefowym czasem zimowym i letnim odbywa się automatycznie, jeżeli jest on eksploatowany w strefie odbioru nadajnika sygnału czasu.

Junghans MEGA przestawi się automatycznie podczas synchronizacji czasu o 2 lub 3 godziny w nocy na niemiecki czas. Mają Państwo również możliwość w każdej chwili samodzielnie ustawić zegarek za pomocą manualnej synchronizacji.

Junghans MEGA nie stwarza żadnych ograniczeń w komunikacji lotniczej, ponieważ zegarek tylko odbiera, a nie wysyła sygnałów.

Gdy Junghans MEGA znajduje się w trybie kwarcowym, po naciśnięciu przycisku sekundnik przez jedną minutę będzie poruszać się w trybie pięciosekundowym. Oznacza to, że nie odbiera on aktualnie żadnego sygnału radiowego i kontynuuje pracę jako bardzo precyzyjny zegarek kwarcowy.

Junghans MEGA w USA można ustawić za pomocą ustawiania stref czasowych na godzinę danego stanu. Inną opcją jest ustawienie zegarka na czas lokalny tak, jak zegarka kwarcowego, za pomocą koronki w krokach godzinowych.

Aby ustawić wszystkie znane strefy czasowe proszę postępować w następujący sposób:

 • Pociągnąć koronkę do pozycji B.
 • Sekundnik pokazuje podczas tego procesu ustawioną przez Państwa godzinę AM/ PM na podstawie skali minutowej 0 do 23.
 • Obrócić koronkę zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wskazówki godzinowa i minutowa poruszają do Państwa ustawień. Każda strefa czasowa odpowiada jednemu skokowemu obrotowi koronki. Strefy czasowe pomiędzy pełnymi godzinami nie są pokazywane przez sekundnik, lecz są przełączane wewnętrznie.
 • Data jest dopasowywana automatycznie do Państwa ustawień.
 • Aby zakończyć proces należy nacisnąć ponownie koronkę w pozycji A.

Aby ustawić Junghans MEGA w krokach godzinowych proszę postępować w następujący sposób:

 • Pociągnąć koronkę do pozycji C
 • Sekundnik pokazuje podczas tego procesu ustawioną przez Państwa godzinę AM/ PM na podstawie skali minutowej od 0 do 23.
 • Obrócić koronkę zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wskazówki godzinowa i minutowa poruszają do Państwa ustawień.
 • Data jest dopasowywana automatycznie do Państwa ustawień.
 • Aby zakończyć proces należy nacisnąć ponownie koronkę w pozycji A.

Junghans MEGA po manualnej synchronizacji lub po zresetowaniu ze względu na nakładanie się sygnałów nadajników DCF i MSF, pokazuje zawsze czas DCF. Dlatego konieczne jest manualne ustawienie w wielkiej Brytanii strefy czasowej o minus jedną godzinę.

 • Pociągnąć koronkę do pozycji C
 • Sekundnik pokazuje podczas tego procesu ustawioną przez Państwa godzinę AM/ PM na podstawie skali minutowej 0 do 23.
 • Obrócić koronkę o jedną godzinę wstecz. Wskazówki godzinowa i minutowa poruszają do Państwa ustawień.
 • Data jest dopasowywana automatycznie do Państwa ustawień.
 • Aby zakończyć proces należy nacisnąć ponownie koronkę w pozycji A.

Ustawiona przez Państwa strefa czasowa pozostaje zachowana przy dalszych synchronizacjach czasu.

Wodoszczelność Junghans MEGA została oznaczona na denku obudowy. Ta informacja opisuje ciśnienie, które może maksymalnie działać na zegarek (ciśnienie statyczne). Na skutek ruchów w wodzie (pływanie) lub strumienia wody wytwarzanego pod ciśnieniem (prysznic) powstaje ciśnienie dynamiczne, które może szybko przekroczyć 3 bar, a przez to granicę wodoszczelności. Przy 3 bar w zegarku można myć ręce, jest on odporny na deszcz i rozbryzgiwaną wodę, natomiast do pływania i pod prysznic odporność 3 bar jest niewystarczająca.

Osoby korzystające z rozrusznika serca mogą nosić zegarek Junghans MEGA, ponieważ zegarek ten nie wysyła żadnych sygnałów, lecz tylko je odbiera.