• W roku 2012 rodzina przedsiębiorców Steim kupuje ważne budynki na terenie firmy Junghans w Geißhalde. W ten sposób nie tylko marka Junghans, ale również pomieszczenia fabryki zegarków ponownie przechodzą w posiadanie rodziny ze Schramberga.

    We własnych pomieszczeniach przedsiębiorstwo wznawia produkcję w zakładzie w Schrambergu z nową linią montażową dla zegarków radiowych oraz inwestuje w rozwój nowych generacji mechanizmów dla zegarków naręcznych. W ten sposób tradycyjne przedsiębiorstwo wniesie dodatkowy duży wkład w tworzenie wartości dodanej, nawiązując do silnego rozwoju w ostatnich latach.

  • 2013

    Dobrze wyposażona na przyszłość