Deklaracja dotycząca ochrony danych

 
Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony jest z reguły możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. Jeżeli na naszej stronie pojawia się pytanie o dane osobowe (przykładowo nazwisko, adres lub adresy e-mail), jest to w miarę możliwości dobrowolne. Dane te bez Państwa wyraźnej zgody nie będą przekazywane stronom trzecim. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w internecie (np. w przypadku komunikacji przez e-mail) może zawierać luki bezpieczeństwa. Nie zawierająca luk ochrona danych przed dostępem stron trzecich jest niemożliwa. Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku przedstawienia noty prawnej przez strony trzecie celem przesyłania nie zamówionych wyraźnie reklam i materiałów informacyjnych jest wyraźnie zabronione. Administratorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, na przykład przez e-maile typu spam.

 

Deklaracja ochrony danych dla korzystania z Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę do analizy stron, zarządzaną przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tzw. ''cookies'', pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę wykorzystywania strony internetowej przez Państwa. Informacje wytwarzane przez cookie odnośnie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) są wysyłane na serwer Google w USA, gdzie są zapisywane. Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej, celem zestawienia raportów odnośnie aktywności w sieci dla administratorów stron internetowych oraz celem realizacji innych usług związanych z korzystaniem z internetu. Również Google może w razie konieczności przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli jest to prawnie dozwolone lub jeżeli strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie łączy Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Można wyłączyć instalację cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie wykorzystywać w pełnym zakresie wszystkich funkcji tej strony internetowej. Poprzez korzystanie z tej strony internetowej zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez firmę Google danych zebranych przez Państwa w opisany wcześniej sposób i do opisanego wcześniej celu.

Mogą Państwo w każdej chwili anulować zgodę na pozyskiwanie i wykorzystywanie Państwa adresu IP przez Google Analytics ze skutkiem przyszłym. Bliższe informacje można znaleźć na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Informujemy, że na tej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp();" celem zagwarantowania anonimowego pobierania adresów IP.

 

Informacje dotyczące cookies

Dla celów optymalizacji naszej strony internetowej stosujemy cookies. W tym przypadku chodzi o niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane w pamięci roboczej komputera. Te cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Inne cookies pozostają na komputerze (cookies długotrwałe) i rozpoznają Państwa przy kolejnych odwiedzinach. W ten sposób możemy Państwu umożliwić lepszy dostęp do naszej strony.

Można uniemożliwić zapisywanie cookies, wybierając w ustawieniach swojej przeglądarki „Blokuj cookies”. Może to jednak skutkować ograniczeniem działania naszej oferty.