max bill Chronoscope

Jako jeden z najbardziej niezwykłych designerów ubiegłego stulecia, architekt, rzeźbiarz i twórca produktów Max Bill pozostawił bogate dzieło życia, między innymi jedną z najbardziej fascynujących kolekcji zegarków ostatnich dziesięcioleci.

Nr referencyjny 027/4600.00

Technologia

Mechanizm automatyczny Kaliber J880.2, rezerwa chodu 48 godzin (bez funkcji sekundnika)