max bill Automatic

Jako jeden z najbardziej niezwykłych designerów ubiegłego stulecia, architekt, rzeźbiarz i twórca produktów Max Bill pozostawił bogate dzieło życia, między innymi jedną z najbardziej fascynujących kolekcji zegarków ostatnich dziesięcioleci.

Nr referencyjny 027/7806.00

reddot award 2018 winner

Technologia

Mechanizm automatyczny Kaliber J800.1, rezerwa chodu 38 godzin