Słownik

 

A

Advanced Moving Function (AMF) steruje wskazówką sekundową i minutową oraz wskaźnikiem daty z najnowocześniejszą technologią. Ruch wskazówki lub daty jest uruchamiany na ułamek sekundy przed zmianą czasu. W ten sposób wskazywany jest rzeczywisty czas – całkowicie bez opóźnienia.

Wiele pojęć z techniki zegarmistrzowskiej pochodzi z języka francuskiego. Jako applique (z francuskiego applique, łacińskiego applicare, "dołączać") określa się ogólnie specjalnie obrabiane i służące do celów dekoracyjnych detale, które są "aplikowane", czyli nakładane na tarczę. Jako applique wykonywane są głównie oznaczenia godzin, ale również logotypy.

Autoscan jest opatentowaną technologią firmy Junghans, która naszym wielozakresowym zegarkom radiowym umożliwia, za pomocą zintegrowanego systemu odbioru, ustalanie aktualnego nadajnika znacznika czasu w kolejności DCF77,5, JJY40, JJY60 i WWVB oraz w razie konieczności synchronizuje czas.

B

Oscylujący system wahadła mechanicznego zegarka, który poprzez własny czas drgań zadaje prędkość mechanizmu kół. Balans jest bardzo precyzyjnym podzespołem składającym się wału balansu, pierścienia balansu, spirali i przerzutnika podwójnego.

Blokada składa się z koła blokady, klamki blokady oraz sprężyny klamki blokady. Jednostka ta umożliwia naciąganie sprężyny naciągowej i zapobiega równocześnie niekontrolowanemu zwalnianiu.

Funkcja koronki wzgl. przycisków jest blokowana celem uniknięcia niepożądanego przestawiania danej funkcji.

C

Oksydowane ceramiczne materiały są nieorganiczne i niemetaliczne. Są one formowane z surowej masy w temperaturze pokojowej i uzyskują swoje typowe właściwości materiału w procesie spiekania w wysokich temperaturach. Dzięki spiekaniu powstają w stosowanej u nas ceramice z tlenkiem glinowym mikrostruktury. Ceramika charakteryzuje się dużą twardością i dzięki temu jest bardzo odporna na zarysowania, a ponadto jest przyjemna dla skóry.

Oznaczenie chronometr, utworzone ze starogreckiego „chronos” (= czas) oraz starogreckiego „metron“ (= miara), oznacza szczególnie precyzyjne mechaniczne zegary, które wcześniej były wykorzystywane do określania czasu podczas nawigacji statków i samolotów. Zegarek może być określany jako chronometr tylko wówczas, gdy został sprawdzony przez oficjalną jednostkę kontroli chodu. Po pozytywnym wyniku kontroli przeprowadzonej w ciągu 15 dni i nocy w pięciu różnych położeniach i przy trzech różnych temperaturach, niezależna jednostka kontroli wystawia certyfikat chronometru.

Jako „chronograph" określa się obecnie zegarek wyposażony w funkcję zatrzymywania czasu. Określenie to nie jest jednak zbyt dokładne, ponieważ „chronograph” oznacza dokładnie „zapisywacz czasu” (gr. graphein = pisać). Ponieważ ta dodatkowa funkcja zegarka nie służy zapisowi czasu, lecz wskazywaniu czasu, w zasadzie prawidłowe jest powszechne również w fachowych kręgach określenie „chronoscope” (gr. skopein = obserwować) W przypadku chronoscope z kołem wychwytującym takie funkcje, jak położenia start, stop i zerowe nie są kierowane przez sterowanie kulisowe, lecz przez bardziej zaawansowane technicznie sterowanie kołem wychwytującym.

D

Powłoki DLC mogą w znacznym stopniu poprawiać wydajność i trwałość produktów. Nanoszenie powłok węglowych odbywa się za pomocą chemicznej (CVD) lub fizycznej (PVD) separacji fazy gazowej, najczęściej w próżni. Są one nanoszone w postaci cienkich powłok o grubości kilku mikrometrów. DLC charakteryzuje się przy tym, jak żaden inny system powłok, wysoką mikrotwardością do 2000 Vickers. Podobne do diamentu powłoki węglowe łączą w idealny sposób profil właściwości diamentu i bazujące na teflonie uszlachetnienie powierzchni. Szczególnie warta podkreślenia jest duża ochrona przed ścieraniem oraz dobra wytrzymałość na korozję.

F

Wskazywanie międzyczasów w przypadku stopera; stoper działa wówczas dalej w tle.

G

Genewski szlif paskowy jest regularnym szlifem w formie pasków wykonanym na podzespołach mechanizmu zegarka, służącym do uszlachetnienia mechanizmu. Pod koniec XIX wieku w Genewie po raz pierwszy określono dokładne założenia dla tego wariantu dekoracji.

I

Technologia ITC (Intelligent Time Correction) porównuje pozycję sekundnika 1440 razy dziennie z ostatnio otrzymaną informacją. Dodatkowo pozycja wskazówki godzinowej i minutowej jest sprawdzana codziennie, natomiast pozycja daty raz w miesiącu. W razie konieczności następuje korekta, np. po uderzeniu lub zakłóceniu przez pole magnetyczne.

K

Starsze oznaczenie mechanicznego mechanizmu zegarka, obecnie ogólne oznaczenie wszystkich rodzajów mechanizmów zegarków. Jednostką wielkości kalibru jest linia. Linia paryska jest to miara długości stosowana w XVII i XVIII wieku w całej Europie jako jednostka referencyjna długości. Linia paryska odpowiada 1⁄12 cala lub 1⁄144 stopy francuskiej lub 2,255 mm. Na przykład zegarek o wielkości 11,5 linii posiada średnicę 25,9 mm.

Pojęcie jest związane z angielskim fizykiem Michaelem Faradayem (1791 –1867). Klatka Faradaya jest to zamknięta ze wszystkich stron powłoka z przewodnika elektrycznego (np. koperta zegarka ze stali szlachetnej), która działa niczym ekran elektryczny. W przypadku fal elektromagnetycznych (fal radiowych) działanie ekranu polega na tworzeniu się w przewodzącej klatce prądów wirowych, które przeciwdziałają zewnętrznemu polu elektromagnetycznemu. Szczególne rozwiązania techniczne umożliwiają umieszczonej w obudowie zegarka radiowego Junghans antenie odbiór fal radiowych.

Koła naciągu przenoszą energię doprowadzaną do mechanizmu podczas naciągania zegarka za pomocą koronki na sprężynę napędową.

M

Masa świetlna Super Luminova jest nie radioaktywnym pigmentem świetlnym. Świecenie bazuje na zasadzie fosforyzacji. Super Luminova wymaga w związku z tym naładowania światłem zewnętrznym (optymalne jest światło dzienne). Aby uzyskać maksymalne właściwości świecenia musi zostać przeprowadzona pełna aktywacja. Taki proces ładowania i rozładowania może być powtarzany dowolnie często i nie podlega zużyciu/starzeniu.

Mechaniczny mechanizm zegarka, który swoją energię pobiera ze sprężyny i który jest naciągany automatycznie za pośrednictwem zintegrowanego rotora w wyniku ruchu ręki.

Mechanizm kół, którego poszczególne elementy są ułożyskowane w mostku mechanizmu kół, służy do przenoszenia energii sprężyny napędowej poprzez kilka stopni przełożeń na grupę hamowania. Dodatkowo mechanizm kół zapewnia napęd mechanizmu wskazówkowego, który napełnia wskazówki zegarka.

Mechanizm zegarka napędzany elektrycznym silnikiem krokowym. Podstawę czasową stanowi niezwykle stała częstotliwość drgań kwarcu. Energię wymaganą dla mechanizmu kwarcowego dostarcza bateria. Odchyłka dokładności chodu wynosi 0,66 sekundy dziennie.

Zegar radiowy Junghans jest absolutnie precyzyjny, ponieważ jest on połączony z jednym z najdokładniejszych zegarów świata. Jest to zegar cezowy Fizyczno-Technicznego Urzędu Federalnego w Brunszwiku (PTB). Zegar jest tak dokładny, że niedokładności czasowej wynoszącej 1 sekundę można się spodziewać dopiero w ciągu 1 miliona lat. Sterowana radiowo synchronizacja czasowa zegarka radiowego Junghans nie tylko zapewnia zawsze precyzyjny czas. Również przestawianie z czasu zimowego na czas letni - i naturalnie również na odwrót - odbywa się automatycznie przy niezakłóconym odbiorze.

Mechaniczny mechanizm zegarka, który swoją energię pobiera ze sprężyny i który jest naciągany ręcznie za pomocą koronki.

P

Pasek wytwarzany z poliuretanu (kauczuku syntetycznego) w procedurze odlewania. Właściwości antyalergiczne, bardzo dobra odporność na wodę i chemikalia oraz wygoda noszenia - to są zalety pasków wykonanych z PU.

Nasze paski z krokodylej skóry są wytwarzane głównie ze skóry krokodyla nilowego lub aligatora z Luizjany hodowanych na oficjalnie dopuszczonych fermach zgodnie z obowiązującym w RFN prawem o ochronie zwierząt, federalnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony gatunków oraz wymaganą prawnie od roku 1984 we Wspólnocie Europejskiej konwencją CITES. Przestrzeganie dyrektyw jest dokumentowane za pomocą naszej „flagi ochrony gatunków” (flagi CITES).

Procedura powlekania koperty i metalowych bransolet, w przypadku której następuje napylanie czystych metali w próżni. Oprócz tego do koperty przykładane jest napięcie ujemne, przepływ jonów powoduje dalsze zwiększenie twardości powierzchni. Koperta powlekana w procesie PVD jest szczególnie odporna na zarysowania i przyjazna dla skóry.

Precyzyjna regulacja, która jest wykonana najczęściej w postaci mimośrodu lub złożonej sprężyny regulacyjnej, jest urządzeniem dodatkowym na półmostku balansu służącym do precyzyjnego ustawienia pozycji przesuwki regulacyjnej. Określa ona aktywną długość spirali, a przez to chód zegarka.

S

Precyzyjne wskazywanie sekund gwarantuje technologia SHM (Smart Hand Motion), która umożliwia wskazywanie sekund w półsekundowych krokach.

W spirali nazwanej na cześć swojego wynalazcy Abrahama Louisa Bregueta ostatni zwój jest wygięty w postaci specjalnej krzywej końcowej w górę na drugi poziom. Umożliwia to koncentryczne wahanie (wzgl. „oddychanie”) spirali.

Sprężyna włosowa jest cienkim, zwiniętym w kształt spirali płaskim drutem, który umożliwia wahania balansu i tworząc z nim system wahadła. Spirala na jednym końcu jest przymocowana do rolki spirali, drugi jej koniec znajduje się w klocku spirali.

Śruby regulacyjne służą do dokładnej regulacji mechanizmu. Wkręcanie lub wykręcanie śrub zmienia bezwładność balansu, który wpływa na dokładność chodu mechanizmu zegarka.

 

Suwak regulacyjna jest częścią przyrządu regulacyjnego. Obracając („przesuwając”) suwak regulacyjny reguluje się dokładność chodu mechanizmu.

Szkło szafirowe z twardością 9 w skali twardości jest najtwardszym ze wszystkich szkieł i jest wykonane z syntetycznie wytworzonego szafiru (stopiony tlenek glinu). Jest ono niezwykle odporne na zarysowania i posiada bardzo wysoki współczynnik załamania światła. Szkło szafirowe jest w mniejszym stopniu wrażliwe na uderzenia, niż szkło mineralne.

T

Na skali tachometru można odczytać średnią prędkość przejazdu przy zdefiniowanej trasie pomiaru.

Szczególna konstrukcja wyświetlacza LCD. Das Film-Super-Twisted-Nematic-LCD (FSTN) posiada warstwę krystaliczną oraz folię polaryzacyjną, które są umieszczone pomiędzy obiema szklanymi szybkami i polaryzatorami, a ich zadaniem jest wyeliminowanie zafałszowań kolorystycznych. Dzięki temu można uzyskać znakomity kontrast. Wyświetlacze FSTN dzięki swojej zasadzie działania są dobrze czytelne przy różnym kącie patrzenia.

Za pomocą skali telemetru można oceniać odległość w km od momentu zaobserwowania światła do usłyszenia dźwięku, np. odległość burzy poprzez zliczanie sekund od momentu pojawienia się błyskawicy do usłyszenia grzmotu.

Opracowane w firmie Junghans urządzenie kontrolne dla zegarów radiowych. Za pomocą tego urządzenia sprawdza się, czy maksymalna gwarantowana właściwość naszych zegarów radiowych odpowiada założonym parametrom. Wszystkie nasze zegary są poddawane tej kontroli.

Nazwa chemiczna twardego szkła pleksi to polimetakrylan metylu (PMMA), tworzywo to zostało opracowane w roku 1928, a w roku 1933 w Niemczech Otto Röhm przystosował go do wymogów rynku. Obecnie znajduje wszechstronne zastosowanie jako bezpieczny i lekki materiał zastępczy dla szkła, na przykład do produkcji szkieł zegarków, okularów, reflektorów itd. Stosowane w zegarkach Junghans szkła z twardego pleksi są powlekane przeźroczystą powłoką ochronną. Ta przeźroczysta powłoka stwarza funkcjonalną i estetyczną wartość dodaną: zwiększoną odporność na zarysowania, poprawioną odporność na promienie UV i chemikalia oraz intensywną głębię połysku pleksiglasu.

Około 0,6 % skorupy ziemskiej składa się z pierwiastka chemicznego tytanu (Ti). Ze względu na niski ciężar właściwy przy równocześnie wysokiej odporności i szczególnej przyjazności dla skóry stosowany jako materiał do produkcji kopert i metalowych bransolet.

W

Przyrząd kontrolny do pomiaru dokładności chodu zegarków mechanicznych. Waga czasowa umożliwia zegarmistrzowi możliwie dokładne wyregulowanie mechanizmu zegarka.

Państwa Junghans MEGA posiada wieczny kalendarz. W przypadku udanej synchronizacji czasu nie trzeba go nigdy korygować. Bez odbioru radiowego w trybie kwarcowym wieczny kalendarz działa do roku 2400.

Patrz mechanizm radiowy. Dodatkowo odbierane są sygnały radiowe nadajników znacznika czasu JJY40 i JJY60 dla Japonii i WWVB dla USA/Kanady.

Wieloczęstotliwościowa radiowa technologia solarna łączy absolutnie precyzyjny pomiar czasu z przyjazną dla środowiska technologią solarną, stwarzając niezależność od ograniczonych nośników energii.

Zegarki Junghans są sprawdzane pod kątem wodoszczelności zgodnie z DI 8310. Ta kontrola ciśnienia dotyczy wyłącznie fabrycznie nowych zegarków. Wpływy z zewnątrz, takie jak uszkodzenie koronki, przycisków i szkiełka mogą wpływać na wodoszczelność. Dlatego należy regularnie zlecać kontrolę swojego zegarka.

Wizualna prezentacja „wieku księżyca” pomiędzy dwoma nowiami za pomocą tarczy przesuwającej się za wycięciem. Miesiąc synodyczny odpowiada wartości średniej tego okresu (lunacji) równej 29 dni, 12 godzin, 44 minut i 2,9 sekundy.

 

Optyczne udoskonalenie i dekoracja mechanizmu, między innymi przez wykonanie szlifów dekoracyjnych, polerowanie powierzchni, niebieszczone śruby.

Z

Pod pojęciem zabezpieczenia przed uderzeniem należy rozumieć przyrząd zabezpieczający zegarka mechanicznego, zapobiegający zerwaniu lub deformacji czopa balansu w przypadku uderzeń. Sprężyna zapobiegająca przed uderzeniem służy w tej jednostce do amortyzacji komponentów.

Mechanizm kwarcowy uzupełniony o technikę solarną. Istotnymi częściami składowymi są ogniwa solarne, układ regulacji ładowania i rozładowania oraz akumulator. Szklane ogniwa solarne oraz akumulator bazują na najnowszych technologiach produkcji. Nasze zegarki solarne posiadają rezerwę chodu w ciemności do 6 miesięcy.

Der Autoscan ist eine patentierte Junghans Technologie, die es unseren Multifrequenz-Funkwerken automatisiert ermöglicht, mit Hilfe des integrierten Empfangssystems den aktuellen Zeitzeichensender in der Reihenfolge DCF77,5, JJY40, JJY60 und WWVB zu ermitteln, und gegebenenfalls die Uhrzeit synchronisiert.

Złocenie jest nakładane techniką galwanizacji poprzez elektrochemiczną separację materiału nośnego 18-karatowego złota na kopertę wzgl. metalową bransoletę. Grubość warstwy mierzona jest w mikronach. 1 mikron odpowiada tysięcznej części milimetra.

W szatony wykonane ze złota, które są najczęściej wtłoczone lub wkręcone w mostek mechanizmu kół, wkładany jest kamień łożyskowy.