Wysyłka

 

W przypadku, gdyby Państwa zegarek Junghans wymagał konserwacji lub naprawy przez nasz dział obsługi klienta, prosimy o przestrzeganie poniższych punktów, aby zapewnić bezproblemowe i nieskomplikowane załatwienie sprawy: Proszę zapakować zegarek zabezpieczając go przed wstrząsami w wyłożoną i stabilną paczkę.

Aby skorzystać z 24-miesięcznej gwarancji, proszę dołączyć kartę gwarancyjną (lub kopię oryginalnego dowodu zakupu od autoryzowanego sprzedawcy). Zalecamy wysłanie zegarka paczką ubezpieczoną.

 
 

Gwarancja

 

Udzielamy Państwu gwarancji przez dwa lata od daty zakupu. W ciągu tego okresu wady produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Jeżeli naszym zdaniem okaże się to niemożliwe lub nieekonomiczne, zegarek zostanie wymieniony na taki sam lub podobny model, według naszego wyboru. Usterki, które powstały na zegarku na skutek nieprawidłowej obsługi lub nadmiernego obciążenia, jak również bransoleta, szkło oraz - jeżeli jest - bateria, są wykluczone z gwarancji. To samo dotyczy sytuacji, gdy numer produkcji znajdujący się na denku obudowy zostanie usunięty lub gdy stanie się on nieczytelny.

Wysokość wszelkiego rodzaju rekompensaty jest ograniczona do wysokości ceny zakupu modelu. Odpowiedzialność za szkody poboczne lub będące następstwem jest wykluczona. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i konserwacji jest traktowana jako obsługa niezgodna z przeznaczeniem. W przypadku reklamacji gwarancyjnej należy dostarczyć zegarek wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną gwarancją do autoryzowanego punktu sprzedaży Junghans, w miarę możliwości do tego punktu sprzedaży, w którym zakupiono zegarek.

> Autoryzowanego dealera w pobliżu można znaleźć tutaj

 
 

Wskazówki dotyczące konserwacji i serwisowania

 

Tak, jak każdy inny precyzyjny instrument pomiarowy, również zegarek należy poddawać regularnej konserwacji, aby zawsze zagwarantować jego perfekcyjne działanie. Nie jesteśmy w stanie przedstawić ogólnych danych odnośnie tego, kiedy należy przeprowadzić konserwację, ponieważ zależy to od konkretnego modelu, klimatu oraz sposobu, w jaki zegarek jest traktowany i noszony. Wodoszczelność zegarka może się zmniejszać z czasem, wraz ze starzeniem się uszczelnień.

Również uderzenia mogą mieć wpływ na wodoszczelność. Dlatego też zalecamy - w zależności od sposobu użytkowania zegarka - co 4 do 6 lat przeprowadzić konserwację lub rewizję wraz z dokładnym sprawdzeniem chodu i funkcji. Nie kłaść zegarka na głośniki lub lodówki, które mogą wytwarzać silne pole magnetyczne, ponieważ może ono doprowadzić do uszkodzenia czasomierza.

 

Po kąpieli w słonej wodzie należy przepłukać zegarek w czystej wodzie wodociągowej.

Zegarek należy chronić przed uderzeniami i silnym światłem słonecznym i sztucznym.

Koronkę należy wkręcać ostrożnie, aby zapobiec przenikaniu wody do mechanizmu zegarka.

Nacisnąć koronkę w położenie neutralne, aby zapobiec przenikaniu wody do mechanizmu zegarka.

Metalowe bransolety i wodoszczelną kopertę należy czyścić szczoteczką do zębów i wodą z mydłem, do wysuszenia używać miękkiej szmatki.

Unikać bezpośredniego kontaktu zegarka z rozpuszczalnikami i środkami czyszczącymi, perfumami, kosmetykami itp., ponieważ tego typu produkty powodują uszkodzenie bransolety, koperty lub uszczelek.

W miarę możliwości nie narażać zegarka na działanie ekstremalnych temperatur (ponad 60°C lub poniżej 0°C) i unikać silnych wahań temperatury.

Wodoszczelność zegarka może się zmniejszać z czasem, w miarę starzenia się uszczelnień lub na skutek przypadkowych uderzeń w element odpowiedzialny za wodoszczelność, jak na przykład koronkę, przyciski lub szkiełko. Zgodnie z opisem w naszych wskazówkach dotyczących konserwacji, zalecamy sprawdzanie wodoszczelności zegarka raz w roku przez autoryzowany serwis Junghans.

Specjalna pielęgnacja wydłuża radość z noszenia:

  1. Nie dopuszczać do kontaktu paska z wodą i wilgocią, aby uniknąć odbarwień lub odkształceń.
  2. Nie wystawiać paska na dłuższy czas na działanie światła słonecznego, aby uniknąć blaknięcia kolorów.
  3. Pamiętać o tym, że skóra jest przepuszczalna! Dlatego nie należy dopuszczać do jej kontaktu z tłustymi substancjami i produktami kosmetycznymi. Nie zaleca się czyszczenia pasków środkami do czyszczenia skóry.
  4. W przypadku problemów ze skórzanym paskiem proszę skontaktować się z najbliższym dystrybutorem Junghans.

    > Autoryzowanego dealera w pobliżu można znaleźć tutaj