Wysyłka

 

W przypadku, gdyby Państwa zegarek Junghans wymagał konserwacji lub naprawy przez nasz dział obsługi klienta, prosimy o przestrzeganie poniższych punktów, aby zapewnić bezproblemowe i nieskomplikowane załatwienie sprawy: Proszę zapakować zegarek zabezpieczając go przed wstrząsami w wyłożoną i stabilną paczkę.

Aby skorzystać z 24-miesięcznej gwarancji, proszę dołączyć kartę gwarancyjną (lub kopię oryginalnego dowodu zakupu od autoryzowanego sprzedawcy). Zalecamy wysłanie zegarka paczką ubezpieczoną.

 
 

Gwarancja

 

Na niniejszy zegarek marki Junghans udzielamy dwuletniej gwarancji od daty zakupu. W ciągu tego okresu wady produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia polegające na zużyciu, spowodowane używaniem części ulegających zużyciu, m.in. bransolety/paska, koperty, szkiełka ani – jeżeli jest – baterii. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej obsługi lub nadmiernego obciążenia. Gwarancja wygasa również, gdy numer seryjny znajdujący się na denku koperty zostanie usunięty lub gdy jest on nieczytelny. Wysokość wszelkiego rodzaju rekompensaty jest ograniczona do wysokości ceny zakupu niniejszego modelu. Odpowiedzialność za szkody uboczne lub będące następstwem jest wykluczona. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i konserwacji jest traktowana jako obsługa niezgodna z przeznaczeniem. W przypadku skorzystania z gwarancji należy dostarczyć zegarek wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną do autoryzowanego punktu sprzedaży Junghans, w miarę możliwości do tego punktu sprzedaży, w którym zakupiono zegarek. Gwarancja nabiera mocy prawnej wyłącznie w przypadku, kiedy karta gwarancyjna została kompletnie i prawidłowo wypełniona oraz podbita pieczątką przez autoryzowanego partnera firmy Junghans.
Na terenie Niemiec i w Austrii istnieje dodatkowo możliwość wysłania zegarka bezpośrednio do Centrum Serwisowego firmy Junghans. Również w tym przypadku należy dołączyć dowód zakupu oraz prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną. Przyjmowane są wyłącznie przesyłki opłacone.
Junghans Service Center · Geißhaldenstr. 49 · D-78713 Schramberg

W przypadku roszczeń gwarancyjnych poza granicami Niemiec do Państwa dyspozycji są dostępni na całym świecie autoryzowani partnerzy firmy Junghans. Informacji można zasięgnąć na naszej stronie internetowej pod adresem www.junghans.de w zakładce „Händler”. Wysyłka odbywa się na ryzyko nadawcy.

> Autoryzowanego dealera w pobliżu można znaleźć tutaj

 
 

Wskazówki dotyczące konserwacji i serwisowania

 

Tak, jak każdy inny precyzyjny instrument pomiarowy, również zegarek należy poddawać regularnej konserwacji, aby zawsze zagwarantować jego perfekcyjne działanie. Nie jesteśmy w stanie przedstawić ogólnych danych odnośnie tego, kiedy należy przeprowadzić konserwację, ponieważ zależy to od konkretnego modelu, klimatu oraz sposobu, w jaki zegarek jest traktowany i noszony. Wodoszczelność zegarka może się zmniejszać z czasem, wraz ze starzeniem się uszczelnień.

Również uderzenia mogą mieć wpływ na wodoszczelność. Dlatego też zalecamy - w zależności od sposobu użytkowania zegarka - co 4 do 6 lat przeprowadzić konserwację lub rewizję wraz z dokładnym sprawdzeniem chodu i funkcji. Nie kłaść zegarka na głośniki lub lodówki, które mogą wytwarzać silne pole magnetyczne, ponieważ może ono doprowadzić do uszkodzenia czasomierza.

 

Po kąpieli w słonej wodzie należy przepłukać zegarek w czystej wodzie wodociągowej.

Zegarek należy chronić przed uderzeniami i silnym światłem słonecznym i sztucznym.

Koronkę należy wkręcać ostrożnie, aby zapobiec przenikaniu wody do mechanizmu zegarka.

Nacisnąć koronkę w położenie neutralne, aby zapobiec przenikaniu wody do mechanizmu zegarka.

Metalowe bransolety i wodoszczelną kopertę należy czyścić szczoteczką do zębów i wodą z mydłem, do wysuszenia używać miękkiej szmatki.

Unikać bezpośredniego kontaktu zegarka z rozpuszczalnikami i środkami czyszczącymi, perfumami, kosmetykami itp., ponieważ tego typu produkty powodują uszkodzenie bransolety, koperty lub uszczelek.

W miarę możliwości nie narażać zegarka na działanie ekstremalnych temperatur (ponad 60°C lub poniżej 0°C) i unikać silnych wahań temperatury.

Wodoszczelność zegarka może się zmniejszać z czasem, w miarę starzenia się uszczelnień lub na skutek przypadkowych uderzeń w element odpowiedzialny za wodoszczelność, jak na przykład koronkę, przyciski lub szkiełko. Zgodnie z opisem w naszych wskazówkach dotyczących konserwacji, zalecamy sprawdzanie wodoszczelności zegarka raz w roku przez autoryzowany serwis Junghans.

Specjalna pielęgnacja wydłuża radość z noszenia:

  1. Nie dopuszczać do kontaktu paska z wodą i wilgocią, aby uniknąć odbarwień lub odkształceń.
  2. Nie wystawiać paska na dłuższy czas na działanie światła słonecznego, aby uniknąć blaknięcia kolorów.
  3. Pamiętać o tym, że skóra jest przepuszczalna! Dlatego nie należy dopuszczać do jej kontaktu z tłustymi substancjami i produktami kosmetycznymi. Nie zaleca się czyszczenia pasków środkami do czyszczenia skóry.
  4. W przypadku problemów ze skórzanym paskiem proszę skontaktować się z najbliższym dystrybutorem Junghans.

    > Autoryzowanego dealera w pobliżu można znaleźć tutaj