CZAS NA SPORTOWE OSIĄGNIĘCIA

03.08.2016

W dniach od 5 do 21 sierpnia 2016 ponownie ożyje olimpijski duch w Rio de Janeiro, kiedy to ponad 10.000 sportowców będzie wspinać się na szczyty swoich możliwości, aby zdobyć jeden z cenionych medali.Czy wiecie że Uhrenfabrik Junghans oraz Letnie Igrzyska Olimpijskie tworzą wspólnie szczególną historię? Firma Junghans była oficjalnym chronomet-rażystą na Igrzyskach Olimpijskich w roku 1972 w Monachium – i dzięki najnowocześniejszej technice wyznaczała standardy olimpijskiego pomiaru czasu.

Poprzez zastosowanie specjalnie opracowanych in-strumentów pomiarowych firma Junghans była w sta-nie zapewnić obiektywną, nie budzącą wątpliwości punktację. Decydujące było przy tym zastosowanie po raz pierwszy specjalnych o-siągnięć technicznych: pis-tolety startowe, które wysyłały jednocześnie sygnał optyczny, akustyczny i elektroniczny, jak również fotokomórki, zegary cyfrowe oraz tzw. indicators, za pomocą których można było wyświetlać w telewizji bieżący czas. Zarówno spor-towcy, jak i obsługa igrzysk oraz publiczność na całym świecie byli pod ogrom-nym wrażeniem nowej precyzji. Bowiem elektronicznie połączone w sieć bloki startowe, instalacje kontroli startu oraz podwójne bariery fotokomórki umożli-wiały bezsporną rejestrację, monitorowanie i dokumentowanie zarówno startów, jak i finiszu na mecie. Innymi słowy: Technika Junghans pozwalała wykryć każdy falstart. Kolejną zaletą było to, że technika Junghans po raz pier-wszy umożliwiła indywidualną analizę czasu biegu każdego biegacza.

Oprócz tego kamery re-jestrujące na mecie stałe i ruchome obrazy prezentowały nie budzące wątpliwości foto-grafie w momencie przekrocze-nia linii mety, które kilka chwil później mogły być udostępni-ane prasie – po raz pierwszy w wersji kolorowej. W ten sposób firma Junghans na Letnich Igrzyskach Olim-pijskich w roku 1972 w Monachium była prekursorem pomiaru czasu na za-wodach sportowych.

W modelach serii „1972” ponownie ożywają olimpijskie momenty, kiedy to firma Junghans zapewniała najlepsze chwile pomiaru czasu w różnych dys-cyplinach olimpijskich. Tak samo jak w poszczególnych dyscyplinach spor-towych, dążenie do innowacji odzwierciedlane jest również w nowoczesnej technice czasomierzy – oprócz elektronicznych mechanizmów kwarcowych w zegarkach stosowane są solarne mechanizmy kwarcowe, które pobierają energię ze słońca.

Funkcja stopera chronografów umożliwia nie tylko sportowcom pomiar włas-nego czasu z dokładnością do 1/5 sekundy. Czysty design krawędzi oraz płaski kształt obudowy, jak również typowe dla lat 70-tych ubiegłego wieku akcenty kolorystyczne sprawiają, że czasomierz ten jest absolutnym akceso-rium w stylu retro – również w roku olimpijskim 2016.