Powstanie zegarka Junghans.

 

Po przejściu wszystkich komponentów przez kontrolę jakości, z poszczególnych części powstaje zegarek Junghans. Szyte na miarę przebiegi procesów i nowoczesne urządzenia produkcyjne umożliwiają dokładny montaż każdego zegarka. W przypadku zegarków mechanicznych, między innymi po zamontowaniu sprawdzane są wartości chodu w wielu położeniach, następuje ich regulacja, a następnie dokumentacja. Zegarki radiowe Junghans są poddawane kontroli czułości odbioru w specjalnie zaprojektowanym tunelu czasowym. Dla każdego zegarka Junghans obowiązuje zasada: Od pierwszej czynności aż do finalnej kontroli, monter lub niewielki zespół towarzyszą całemu procesowi powstawania, osobiście gwarantując za każdy gotowy zegarek swoim własnym podpisem.